5.02.18 – 9.02.18 toimus Eesti Vabariigi 100-nda sünniaastapäeva tähistamise raames matemaatikanädal. Tundides viidi läbi meeskondlik võistlus teemal “Eestimaa arvudes”.

Võistluses võtsid osa 13 gruppi: 17SAT.1, 17SAT.2, 17AM, 17AKT, 16KVH.1, 16KVH.2, 16KTL, 17KVH.1, 17KVH.2, 17TSE, 17ATM, 17MET, 17KEE. Üldiselt konkureerisid 34 meeskonda (125 õpilast). Kõik olid väga tublid, aga kõige paremad ja tugevamad olid 10 meeskonnad.

 

Kuna matemaatika nädal oli pühendatud Eesti Vabariigi 100-ndale sünnipäevale, olid kõik ülesanded seotud ka teemaga EV 100. Õpilased lahendasid eri raskustega ülesandeid erinevatel teemadel: protsendid, võrrandid, majandusmatemaatika, mõõtühikud, ümbermõõt, pindala, rumala jne… Oskasid piltmõistatusi ära arvata ja arvkoode krüpteerida.

Meeskonnad töötasid sõbralikult ja õhinaga väga heas tempos. Tulemused näitasid, et õpilased oskavad loogiliselt mõtelda, kiiresti lahendada ja ühtse meeskonnana järeldusi teha. Samuti teavad nad Eesti tähtsemaid kuupäevi ja üritusi, Eesti kõige ilusamaid ja huvitavamaid kohti.

16.02.18 toimus aulas parimate meeskondade autasustamine.

 Suur aitäh kõigile osalejatele!

 

Julia Mumma