Ettevõtte praktikajuhendajate koolitus

Eesmärk: ettevõtete praktikajuhendajate esmajuhendamine õppekavajärgse ees-märgistatud, juhendatud ning tagasisidestatud praktika korraldamiseks koostöös kooliga.

Koolituse läbinu
– omab ülevaadet väljundipõhisest õppekavast tuleneva praktika peamistest ja täiendavatest eesmärkidest
– mõistab tulemusliku praktika tunnuseid
– järgib praktika korraldamise nõudeid ja vormistab õigesti kaasnevat dokumentatsiooni
– mõistab väljundipõhise hindamise põhimõtteid ja rakendab neid praktika hindamisel ja tagasisidestamisel.

Sihtrühm: ettevõtete olemasolevad ja tulevased praktikajuhendajad ning praktika korraldamisega tegelevad juhid ja töötajad

Ajakava:

09:00 – 09:15 saabumine, kohv
09:15 – 10:45 I õppesessioon
10:45 – 11:00 paus, vestlus
11:00 – 12:30 II õppesessioon
12:30 – 13:15 lõuna
13:15 – 14:45 III õppesessioon
14:45 – 15:15 ringkäik õppetöökodades
15:15 – 16:00 IV õppesessioon
16:00 – 16:15 Kokkuvõte, tagasiside

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi. Iga osaleja saab kaasa koolitusmaterjali ja tunnistuse.
Koolitus toimub Mehaanikakoolis, Uuslinna 10 ja selle viivad läbi: Raul Ammer, arendusjuht; Lauri Veso, praktikajuhendaja, Ene Pukk, autoerialade juht.
Koolitused toimuvad:
18.10.2018 eesti keeles
19.10.2018 vene keeles  
Koolitus toimub projekti „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika“ raames ja on osalejatele tasuta.

Palun koolitusest osa võtta ning registreerida osaleja  hiljemalt 12. oktoobriks lingi kaudu https://goo.gl/forms/wP0TLltjIrYyVtmH2   või  e-kirja teel   ene.pukk@mehaanikakool.ee