Tallinna Ülikool ootas 15. oktoobriks õpilaste töid loodusteemalisele filmikonkursile “Loodus tuleb linna”. Konkurss on osa ülikooli suuremast ökoloogia-alasest projektist, mille raames arutletakse Euroopa tippteadlastega koos teemasid ökoloogilisest innovaatsioonist, et meie elukeskkond oleks jätkusuutlik.

Üheks projekti läbivaks teemaks on just loodussõbralikud lahendused linnaruumis ning seeläbi linnakui inimeste elupaiga kvaliteedi senisest paremaks muutmine. Filmikonkursi eesmärgiks oli innustada lapsi ja noori märkama loodust just linnakeskkonnas. Nägema, seda, kuidas me looduspõhiseid lahendusi kasutades saame ka urbanistlikku keskkonda muuta looduslähedasemaks ja inimesele loomulikumaks. Teemaks võib olla ka olukordi, kus loodusest pole hoolitud või kus inimesekäsi on looduse hoopiski hävitanud.

Sel ajal kui Euroopa tippteadlased arutavad konverentsisaalis looduspõhiste lahenduste, inimese ja looduse suhete üle, on laste filmikonkurss kindlasti hea kasvulava uuele akadeemilisele põlvkonnale, keda juba varakult ülikooli juurde tuues tagame jätkusuutliku elukeskkonna ka tulevikus.

Õpilaste filmikonkurssi korraldas Tallinna Ülikooli BFMi Laste filmikool ja Looduse akadeemia.

Kaks meie õpilast Aleksandr Kazakov ja Erik Karankevitš võtsid osa selles konkursis.