06.04.2018 külastasid õpperühmad 17-AM ja 17-APK lõimitud tunni raames KIA MOTORS-i keskust. Tunni teema oli : «Auto kere- ja maalritööd. Kliirens. Rehvide märgistamine. Ratta pöörete arvu minutis sõltuvus ratta diameetrist». Tunni eesmärk: tutvuda auto remonditööde protsessiga suures ettevõttes ning saada infot praktikavõimaluste ja töö kohta antud ettevõttes. Õpilaste saatjaks oli matemaatika õpetaja Julia Mumma.

Julia Mumma