29.11.2017 kolmanda ja neljanda paari jooksul grupis 17SAT.2 toimus lõimitud tund „Sõiduautotehniku alusteadmised ja matemaatika“. Tundi viisid läbi kutseõpetaja Aleksei Kazakov ja matemaatika õpetaja Julia Mumma. Tunni eesmärgiks oli näidata kahe aine seotust ja teemaks oli „Ülekandearvud“.

Teoreetilise osa jooksul kutseõpetaja seletas lahti põhimõisteid ja kirjeldas sõiduauto kiirust mõjutavaid faktoreid.
Olid vaadatud läbi järgmised alamteemad:

  • ratta välisläbimõõt;
  • mootori pöörded, pöördemoment ja võimsus;
  • käigukasti ülekandearvud ja käikude arv;
  • peaülekande ülekandearv;
  • hammasrataste pöörlemise suund ja selle muutmine.

Tund jätkus töökojas, kus kutseõpetaja näitas ülekandearvude arvutuskäiku osandatud käigukasti näitel. Õpilased tutvusid käikude lülituspõhimõttega, lugesid kokku käikude hammasrattapaare ning iga hammasratta hammaste arvu.

 

Matemaatikatunnis kõigepealt korrati rehvi markeeringu tähendust; laiuse, profiili kõrguse ja velje mõõdu ühikuid; kliirensi mõistet ja seda mõjutavaid parameetreid; ülekandearvu tähendust ja selle arvutuskäigust.

 

Järgmises alusteadmiste tunnis veel kord käidi üle ülekandearvudega seotud mõisted ja arvutusmeetodid, leiti vastused tekkinud küsimustele ja lahendati lõpuni eelnevalt antud ülesanded.

 

Aleksei Kazakov, Julia Mumma