Vastuvõtt 2018/2019

Valdkond

Erialad

Kutsekesk-haridus põhihariduse baasil (4.tase)

Kutseõpe

(4.tase)

(põhihariduse/ keskhariduse baasil)

Kutseõpe

(3.tase)

(põhihariduse nõudeta, al. 17 a)

Kutseõpe

(5.tase)

Õppekeel

automaatika

Automaatik

3 aastat

2 aastat

vene, eesti

Automaatik – tehnik

9 kuud

vene, eesti