Vastuvõtt 2018/2019

Valdkond

Erialad

4. taseme kutsekesk-haridus

(põhihariduse baasil)

  1. taseme kutseõppe esmaõpe                      

(põhihariduse või keskhariduse baasil)

4. taseme kutseõppe jätkuõpe

(vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja põhihariduse olemasolu)

5. taseme kutseõppe jätkuõpe

(vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu)

3. taseme kutseõpe

(põhihariduse nõudeta)

Õppekeel*

auto

Mootorsõidukitehnik

3 aastat

2 aastat

vene, eesti

Autoplekksepp-komplekteeria

3 aastat

1 aasta ja 6 kuud

vene, eesti

Automaaler

3 aastat

1 aasta ja 6 kuud

vene, eesti

Sõiduautodiagnostik (sõiduautotehniku jätkuõpe)

1 aasta

vene, eesti

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik

1 aasta

vene, eesti

Sõidukite kere- ja värvitööde meister

1 aasta

Talvine vastuvõtt Jaanuar 2019

vene, eesti

*eesti õppekeelega rühm avatakse juhul, kui sellele erialale soovib õppima asuda vähemalt 15 isikut