Vastuvõtt 2018/2019

Valdkond

Erialad

Kutsekesk-haridus põhihariduse baasil (4.tase)

Kutseõpe

(4.tase)

(põhihariduse/ keskhariduse baasil)

Kutseõpe

(3.tase)

(põhihariduse nõudeta, al. 17 a)

Kutseõpe

(5.tase)

Õppekeel

ehitus

Kinnisvarahooldaja

3 aastat

2 aastat

vene

Tehnosüsteemide ehitus

3 aastat

vene

Veevärgilukksepp

1 aasta ja 6 kuud

vene

Soojuspumpade paigaldaja (jätkuõpe)

6 kuud

vene, eesti

Kinnisvara hooldusmeister

9 kuud

vene, eesti

Ehitusplekksepp

1 aasta

vene, eesti