Vastuvõtt

Täiendav vastuvõtt 2018/2019 õppeaastaks

Tööpäevadel kella 9.00-15.00

Dokumente võetakse vastu II korruse ruumis A232.

Info: 6360 110

 

VABAD ÕPPEKOHAD AUTOMAATIK-TEHNIK KUTSEÕPPES

5. taseme Automaatik-tehnikuks ootame õppima vähemalt keskharidusega isikuid, kes on omandanud automaatiku eriala või sellele vastavad kompetentsid ja töötavad erialasel tööl.

Õppetöö toimub E – R vahemikus 16:30 – 21:10 vastavalt tunniplaanile ja õppetöögraafikule.

Õppeaeg 9 kuud. Õpe lõpeb kutseeksamiga kevadel 2019. Õppimine toimub riigieelarvelisel õppekohal ja on õppijale tasuta.

Kandideerimisel esitada lisaks vastuvõtu dokumentidele ka erialase töö kogemuse kirjeldus.

 

VABAD ÕPPEKOHAD  SÕIDUAUTODIAGNOSTIKA KUTSEÕPPES

5. taseme sõiduautodiagnostikuks ootame õppima vähemalt keskharidusega isikuid, kes on omandanud sõiduautotehniku eriala või sellele vastavad kompetentsid  ja töötavad erialasel tööl.

Õppetöö toimub E – R  vahemikus 16:30 – 21:10 vastavalt tunniplaanile ja õppetöögraafikule vt https://tlmk.siseveeb.ee/veebivormid/oppetoograafik/  Rühm T18SAD

Õppetöögraafikus märgitud praktikanädalatel koolis õppetööd ei toimu.

Õppeaeg 1 aasta. Õpe lõpeb kutseeksamiga. Õppimine toimub riigieelarvelisel õppekohal ja on õppijale tasuta.

Kandideerimisel esitada tööandja soovituskiri.

Dokumentide vastuvõtt tööpäeviti 9 – 15  ruumis A232

 

Töökohapõhine õpe

Vaata töökohapõhist õpet tutvustavat videot.

 

Täiendav info:
Metallivaldkond 6360 119
Autovaldkond 6360 120
Ehitus- ja automaatikavaldkond 6360 112

Tutvu vastuvõtu tingimustega

Vastavalt sisseastujate keeleoskusele toimub õpe eesti-, vene- või kakskeelsena.