Kool tegeleb keevitajate koolitamisega ja atesteerimisega vastavalt DIN EN ISO 9606-1 ehk nn. Eurokeevitajate koolitamisega iga päev alatas 01.01.2015 kuni 17.12.2019. Seda tehakse koostöös Saksamaa Liitvabariigi Mecklenburg-Vorpommerni Liidumaa Keevitustehnika Uurimis- ja Koolituskeskusega. Seda tehakse järgmiste keevitusprotsesside osas:

 111 — käsikaarkeevitus kattega elektroodiga
 — põkkõmbluste keevitus (toru ja plaat)  220 €
 — nurkõmbluste keevitus (plaat)  220 €
 135 — kaarkeevitus aktiivgaasis (MAG)
 — põkkõmbluste keevitus (toru ja plaat)  220 €
 — nurkõmbluste keevitus (plaat)  220 €
 136 — keevitus täidistraadiga aktiivgaasis
 — põkkõmbluste keevitus (toru ja plaat)  220 €
 — nurkõmbluste keevitus (plaat)  220 €
 141 — kaarkeevitus sulamatu elektroodiga inertgaasis (TIG)
 — põkkõmbluste keevitus (toru ja plaat)  220 €
 — nurkõmbluste keevitus (plaat)  220 €
 311 — gaaskeevitus (G)
 — põkkõmbluste keevitus (toru ja plaat)  230 €
 — nurkõmbluste keevitus (plaat)  230 €

Eksami kestus 8 tundi. Iga protsessi kohta antakse välja eraldi sertifikaat.

Eksamitele saamiseks on reeglina vaja läbida minimaalselt 1 ettevalmistav päev (8 tundi).

Ühe päeva maksumus 70 € (kõik keevitamise protsessid väljaarvatud TIG keevitus).

Ühe päeva maksumus TIG keevitajale (roostevaba ja alumiinium) – 110 €.

Kui ettevõte tellib rohkem kui 6 sertifikaati, siis on soodushind 175 €.

Kui Tellija kasutab enda materjali, siis on soodushind 175 €.

Info ja eelregistreerimine:

Vladimir Belõi
tel: 636 0118
e-post: Vladimir.Beloi[at]tlmk.ee

dvs perszert akkreditierung urkunde welding sertifikaat welding sertifikaat2