EL_Sotsiaalfond_horisontaalne1_haridusmin_3lovi_est

Tasuta kursused

Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“ eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Tasuta kursuste ajakava on täpsustamisel.

 

Koolituskursused 2018  I poolaasta23.03. – 17.04.2018 Kinnisvara hooldus, ehitus- ja remonditööd – puitkarkass-seinad, põranda, uksed, aknad, 100 tundi, õppekeel: vene, tasuta

Registreerimine lõppenud