Kutseõppeasutuse seadus

Põhimäärus
Arengukava 2016 -2020

Õppekorralduse eeskiri

Õpilaste sisekorraeeskiri

Õpetajate stažeerimise kord

Tegevuskava täitmise aruanne 2017

Hanke läbiviimise kord

Õppetoetuste määramise komisjoni otsus õppetoetuste jagamise tingimuste kohta 01.09.2018 -31.01.2019