Nõunike kogu

Nõukogu

Kooli töötajad

Arendusosakond

Täienduskoolituse osakond

Õppeosakond

Automaatika-, elektroonika- ja ehitusvaldkond

Autovaldkond

Metallivaldkond

Üldõpingud

Haldusosakond