Kooli strateegia kujundamine ja selle elluviimine baseerub riiklikult eraldatavatel ressurssidel ning on kooskõlas üldise hariduspoliitika ja seda reguleerivate normdokumentidega.
Kooli juhtimissüsteem on sertifitseeritud ja vastavuses rahvusvaheliste standarditega ISO 9001 (alates 2005.a) ja ISO 14001 (alates 2012.a).