Programm: Erasmus+ KA2 strateegilise partnerluse projekt
Projekti number: VG-SPS-RP-15-36-013585
Taotleja: Der Pädagogische Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich

Elluviimise periood:  01.09.2015 – 31.08.2018

Partnerid:
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (Poola)
Asociatia Lectura si Screiea pentru Dezvoltarea Gandirii Critice Romania (Rumeenia)
Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca (Rumeenia)
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool (Eesti)
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Sopocie (Poola)
Berufsbildende Schule Wirtschaft 1 Ludwigshafen (Saksamaa)
Elukestva õppe arendamise sihtasutus Innove (Eesti)
Zurcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Šveits)

Lühikirjeldus:

Projekt “Erialakeele õppemetoodika kutsehariduses” võimaldab kooli keeleõpetajatel ning kutseõpetajatel välja töötada erialakeele õpetamise metoodika ning koostada vajalikud õppematerjalid. Rahvusvahelise töörühma ühe partnerina saavad kooli õpetajad tutvustada keelekümbluse meetodit ja lõimitud ainekavade kogemust erialakeele õppes. Projekti raamides toimub 2016.a. oktoobris Speyeris (Saksamaa) erialakeele õppemetoodika seminar, kuhu Eestist kokku on oodatud osalema kokku 8 kutse- ja erialaõpetajat. Projekti kokkuvõttes koostavad Zürichi Rakendusteaduste Kõrgkooli teadlased erialakeele õppemetoodika käsiraamatu.