Programm: Erasmus+ õpirändeprojekt (KA1)       

Taotlus nr Taotlus nr 2018-1-EE01-KA102-046925
Leping nr: 2018-KA102-16
Rahastaja: SA Archimedes
Elluviimise periood: 03.09.2018 – 02.09.2019

Osalejad: õppurid (12) ja haridustöötajad (10).

Partnerid:

  • · CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster (Taani)
  • · CENTRO STUDI CULTURA SVILUPPO ASSOCIAZIONE (Itaalia)
  • · EduGate Training and Consulting (Küpros)
  • · Lahti Region Educational Consortium Salpaus Further Education (Soome)
  • · Srednja poklicna in strokovna sola Bezigrad – Ljubljana (Sloveenia)
  • · Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Rootsi)

Lühikirjeldus:

Projekti üldised eesmärgid on Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õpilaste konkurentsivõime parandamine ja edukas tööturule rakendumine kvaliteetse rahvusvahelise praktika ja kutseõpetajate kvalifikatsiooni tõstmise abil.

Projekti spetsiifilised eesmärgid on Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õpilaste kvaliteetse praktika korraldamine Soomes, Sloveenias, Itaalias ja Rootsis; õpetajate õpiränded Rootsi, Saksamaale, Taani ja Küprosele; projektis osalejate võtmepädevuste arendamine: tehnoloogiline pädevus, ettevõtlikkus, oskus elada, töötada ja tulla toime multikultuurses ühiskonnas, olla aktiivne kodanik, võõrkeeleoskus, õppimispädevus; projektis osalejate erialaste pädevuste arendamine vastavalt õppekavade ja praktikakavade nõudmistele; osalejate üldiste kompetentside parendamine; õppijate ja õpetajate enesejuhtivuse suurendamine; õppeprotsessi mitmekesistamine ja õpilastele paremate võimaluste pakkumine õppimiseks ja enesetäiendamiseks.