Meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“

Projekt: Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika“

Projekti nr.: 2014-2020.1.05.17-0110
Projekti kestus: 01.05.2017  – 31.10.2018
Rahastaja: SA Innove, ESF

Projekti eesmärk: tõhustada tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel.
Projekti toetatav tegevus:

  • tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamine;
  • õppuri ja tööandja toetamine praktika ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel;
  • õppeasutuste praktikavõrgustiku laiendamine;
  • õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures;
  • praktikute kaasamine õppetöösse.