Õppekavad ja mahud
(maht 1 EKAP =26 tundi, 1 õppeaasta on 60 EKAPd)

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil
4. Taseme esmaõpe (3a)

 •  Sõiduautotehnik 180 EKAPd
 •  Autokeretehnik 180 EKAPd
 •  Automaaler 180 EKAPd

Statsionaarne õpe, päevane õppevorm

Kutseõpe (õhtune õpe)
4. Taseme esmaõpe (1,5-2a)

 •  Sõiduautotehnik 120 EKAPd
 •  Autokeretehnik 90 EKAPd
 •  Automaaler 90 EKAPd

Statsionaarne õpe, õhtune õppevorm
Õppetöö E – R 16:30 – 21:10
Praktika ettevõttes alates õppetöö II perioodist, üldjuhul 2 nädalat õppetöö koolis ja 2 nädalat ettevõttes praktikal. Põhihariduse nõue

Kutseõpe
3. Taseme esmaõpe (1a)

 •  Sõidukite pindadehooldaja ja rehvitehnik 60 EKAPd
 •  Autoplekksepp-komplekteerija 60 EKAPd
 •  Automaalritööde ettevalmistaja 60 EKAPd

Statsionaarne koolipõhine õpe põhihariduse nõudeta.
Töökohapõhise õppe võimalus individuaalse õppekava alusel vastavalt õppija vajadusele.

Kutseõpe
5. Taseme jätkuõpe (1a)

 •  Sõiduautodiagnostik 60 EKAPd
 •  Sõidukite kere- ja värvitööde meister 60 EKAPd

Statsionaarne õpe. Töökohapõhise õppe võimalus individuaalse õppekava alusel vastavalt õppija vajadusele. Eelnevalt on omandatud keskharidus, 4.taseme vastav kutse ja töökogemus selles valdkonnas.

************************

Nõudmised õpilaskandidaadile

 •  Autovaldkonna kutsed eeldavad  head tervist ja füüsilist vastupidavust. Vajalikud isikuomadused on täpsus, püsivus, rahulikkus, pingetaluvus, loov mõtlemine ja vastutustunne.
  Samuti on vajalik hea suhtlemisoskus.
 •  Õppima asumiseks peab isiku tervislik seisund võimaldama õppida ja töötada valitud erialal

Vastuvõtu tingimused

 •  Motivatsioonikiri, milles põhjenda oma valikut ning kirjelda, mida soovid tulevikus erialaselt saavutada. Motivatsioonikiri esitada koos vastuvõtuks nõutavate dokumentidega.
 •  Kirjalik test, mis sisaldab üldteadmiste ning loogilise ja matemaatilise mõtlemise ülesandeid. Testi täitmine toimub vastuvõtukomisjonis.
 •  Vestlus kutsesobivuse teemadel.
 •  Lõputunnistuse keskmine hinne.

Õppekeel

 •  Eesti keel (eestikeelse rühma avamine sõltub õpilaskandidaatide arvust õppekava kohta);
 •  Vene keel kõikidel õppekavadel.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Kutseõppe õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus saadakse kutse tasemele vastavad kompetentsid

Kutsetunnistuse saamiseks tuleb kutsestandardi nõuetele vastavust tõendada kutseeksamil.
NB! Sõiduautotehniku kutsetunnistuse saamise eelduseks on vähemalt B kategooria juhiluba ning keskharidus.

************************

Õppetöökojad

Autovaldkonna õppetöökodade sisustus ja remonditehnoloogiad vastavad kaasaja autoteeninduse nõuetele. Meil on töökojad vastavalt teenuse liigile

 •  Sõiduautode hooldus- ja remont, sh sillastend
 •  Sõiduautode diagnostika  sh kliimaseadmete hooldus ja diagnostika
 •  Rehvitööd
 •  Autopesula, sõidukite pindade hooldus
 •  Autokeretööd sh Car-o-Liner kerevenituspink ja mõõtesüsteem. Plastitööde labor, keevitustööd
 •  Automaalritööd sh kruntimisala ja värvikamber

Tööohutus ja töötervishoid

Inimese tervis on tema kõige tähtsam vara. Õppetöökojas töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud:

 •  Erialale vastavad töötunked
 •  Peakate
 •  Turvajalatsid

Individuaalsed isikukaitsevahendid on kooli töökojas. Õpilane võib kasutada isiklikku, nõuetele vastavat turvavarustust nt kaitseprille, kindaid ja kuulmiskaitsevahendeid.
Isikukaitsevahendil peab olema nõuetele vastavust tõendav CE tähis.

************************

Rohkem infot vastuvõtu kohta: Sisseastujale