Veevärgilukksepp oskab paigaldada hoonesiseseid trasse, sanitaar-, kodu-, ja basseinitehnikat ning sade-, ja heitveesüsteeme. (Vastuvõtt 2017 aastal).

Lisaks saab ta edasiõppimiseks algteadmised taastuvenergial põhinevatest süsteemidest.

Ventilatsioonilukksepp on inimene, kes olemasolevas hoones saab muuta sisekliima inimesele oluliselt paremaks, tagades suure energia ja raha kokkuhoiu. Ventilatsioonilukksepp õpib paigaldama ja hooldama ventilatsioonipumpasid ja saab alusteadmised ühest järgnevatest soojuspumpadest: vesi-vesi-, õhk-vesi-, maasoojuspump. (Vastuvõtt 2017 aastal).

Soojuspumpade paigaldaja on spetsialist, kes oskab paigaldada, reguleerida, hooldada ja nõustada kõiki soojuspumba liike. Eriala, mis on suunatud lähitulevikku, vastavalt EU nõuetele peavad aastast 2020 kõik ehitatavad hooned olema palju säästlikumad kui praegused. (Õpingute eelduseks on eelnevalt omandatud keskkonnatehnika lukksepa kutse).

Termiliste päikeseküttesüsteemide paigaldaja on spetsialist, kes oskab paigaldada, reguleerida, hooldada päikesepaneele. Eriala, mis annab ettevalmistuse päikeselt saadava soojusenergia kasutamiseks hoones. Termiliste päikesekütesüsteemide paigaldaja monteerib seadmeid ning teeb vajalikud toru- ning kaabeldustööd. (Õpingute eelduseks on eelnevalt omandatud keskkonnatehnika lukksepa kutse).

Tehnosüsteemide ehitus
Tehnosüsteemide ehituse eriala lõpetanud töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes. Nende peamine tööülesanne torustike paigaldamine, katsetamine isoleerimine ja nende hilisem hooldus ning remont.

Tehnosüsteemide ehitaja on liiteriala, kus õppija saab ettevalmistuse järgmiste kutsestandardite põhjal:

 • Veevärgilukksepp, tase 4
 • Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4
 • Ventilatsioonilukksepp, tase 4

Lõpetades kooli võib asuda tööle ükskõik millisel kolmest valitud erialadest. Eriala on väga nõutud ja kindlustab lõpetanu tööga paljudeks aastateks. Hiljem on võimalus õppida juurde soojuspumpade paigaldajaks ja termiliste ja päikesesüsteemide paigaldajaks.

Ehitusplekksepp – spetsialist, kes oskab katta maju valtsplekiga ja profiilplekiga. Eriala on haruldane kogu baltimaade regioonis. Töö eeldab täpsust ja julgust töötada katusel iga ilmaga.

Kinnisvarahooldaja – spetsialist, kes peale maja valmimist või remonti hoiab teda aastakümneid korras ja oskab teha kõikides ehitustöödes vähemalt pisiremonttöid.
Peamised moodulid on:

 • Maalritööd
 • Kuivkrohvtööd
 • Müüritööd
 • Plaatimistööd
 • Elektripaigaldustööd
 • Krundihooldus
 • Sanitaarseadmete paigaldamine
 • Veevärgitööd
 • Ventilatsioonitööd

*******************************

Kutsekeskharidusõpe (3a)
põhihariduse baasil
EHITUS

 • Kinnisvarahooldus
 • Tehnosüsteemide ehitus

Kutseõpe (3 kuud kuni 2 aastat)
Eelnevalt omandatud vähemalt põhiharidus

 • Kinnisvarahooldus
 • Veevärgilukksepp
 • Ventilatsioonilukksepp
 • Soojuspumpade paigaldaja
 • Termiliste päikesesüsteemide paigaldaja
 • Ehitusplekksepp

*******************************

Õppekeel

 •  Vene keel kõikidel õppekavadel
 •  Eesti keel (eestikeelse rühma avamine sõltub õpilaskandidaatide arvust õppekava kohta)

*******************************

Rohkem infot vastuvõtu kohta: Sisseastujale