Mehaanikakool kutsub õppima ametit, mis toidab ning katab.

KEEVITAJA

Õppekava Keevitaja raamides õpitakse tundma keevitusseadmeid, -tehnoloogiaid ja keevitamisel kasutatavaid materjale; harjutatakse keevitaja tööjooniste lugemist ning materjalide keevitamiseks ettevalmistamist. Kõige olulisem aga – õpitakse selgeks käsikaarkeevitus ning MIG/MAG keevitus. Koolist väljumisel on võimalik taotleda keevitaja kutset ja eurosertifikaati. Meie koolis õppinud keevitajale on töömaailmas lahti kõik uksed.

Alates sellest aastast on keevituse töökodades lühema õpiajaga võimalik omandada veel terve rida uusi oskusi:

 • APJ (CNC – Computer Numerical Control) lehtmetalli töötlemispinkide operaatori õppekava raamides õpitakse kasutama APJ plasma- ja gaasilõikepinki ning lõpetajal on võimalik sooritada vastav 4.taseme kutseeksam
 • TIG keevituse õppekava on mõeldud neile keevitajatele, kes tahavad oma oskustele lisada musta ja roostevaba metalli ning alumiiniumi TIG-keevituse
 • Õppekava MAG-keevitus täistraadiga on mõeldud neile keevitajatele, kellel on vaja omandada kaitsegaasmetallkaarkeevituse tehnoloogia – FCAW, GMAW keevitus ning paksuseinaliste konstruktsioonide keevitamine.

LUKKSEPP

Lukksepatööde üldoskuste õppekava Koostelukksepp raamides saavad selgeks kõik tänapäeval vajalikud lukksepatööd, õpiaeg koos keskhariduse omandamisega 3 aastat, kutsehariduse omandamisel 1 aasta. Lõpetamisel on võimalik taotleda koostelukksepa kutset.

Alates sellest aastast on lukksepa töökodades lühema õpiajaga aga võimalik omandada veel terve rida lukksepatööde spetsialiseerumisi:

 • Metallkonstruktsioonide koostaja õppekava koosneb kahest õpiväljundist. Esiteks profiil- ja lehtmaterjali ettevalmistuse (lõikamine giljotiinil ning APJ plasma- ja gaasilõikuspingis ja painutamine painutuspingis ning valtsimine) ning teiseks metallkonstruktsioonide koostamine (punktimine ning profiil- ja lehtmetalli automatiseeritud keevitus
 • Remondilukksepa õppekava lõpetajad võetakse ettevõtetes kahel käel vastu, sest tegemist on spetsialistidega, kes oskavad häälestada ja hooldada erinevate valdkondade tööstuslikke mehaanika seadmeid
 • Tööriistalukksepa õpe toimub töökohapõhiselt ning koostöös erinevate stantse ning vorme kasutavate ettevõtetega õpitakse selgeks kõik stantside ning vormide hooldamiseks vajalikud oskused

METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA …

… kutseõpe viib APJ (CNC)-pinkide taha. Õpitakse lugema tehnilisi jooniseid ning erinevatel trei- ja freespinkidel töötlema kõiki kaasaegses masinaehituses kasutatavaid materjale. Võimalik on keskenduda erinevatele tasemetele – kas kõigi metallilõikepinkide valdamine või siis ainult treimise või freesimise oskus. Meie kool on aga üks vähestest, kus võimalik omandada pingitöö oskused 4.taseme metallilõikepinkidel töötaja kutse tasemel. Valik on Sinu!

 • Metallilõikepinkidel töötaja õppekava on koostatud metallilõikepinkidel töötajate kutseõppe uusimaid arengusuundi arvestades – tegemist peab olema spetsialistidega, kes valdavad nii käsijuhtimisega ehk konventsionaalseid kui arvprogrammjuhtimisega ehk APJ trei- ja freespinke. Lõpetajal on võimalik taotleda ka vastavat 4.taseme kutset
 • APJ metallilõikepinkide operaator/seadistaja on uus õppekava, mille läbimise käigus omandatakse APJ trei- ja freespinkidel töötamise praktilised oskused pingi olemasolevaid juhtprogramme kasutades; lisaks aga ka operatsioonitehnoloogia koostamine ja automatiseeritud programmeerimine (CAD/CAM). Tegemist on 5.taseme õppekavaga, mistõttu selles saavad osaleda ainult keskharidusega õppijad
 • Treial APJ pinkidel on lühike õppekava, mis mõeldud neile konventsionaalseid pinke valdavatele treialitele, kes tahaksid selgeks saada ka APJ treipinkidel töötamise. Lõpetamisel on võimalik läbida ka selle osaoskuse kutseeksam
 • Freesija APJ pinkidel on lühike õppekava, mis mõeldud neile konventsionaalseid pinke valdavatele freesijatele, kes tahaksid selgeks saada ka APJ freespinkidel töötamise. Lõpetamisel on võimalik läbida ka selle osaoskuse kutseeksam
 • Õppekavad Treial ja Freesija on mõeldud neile, kes tahavad selgeks saada metallide lõiketöötluse põhitõed ning õppida kas treimist või freesimist käsijuhtimisega ehk konventsionaalsetel pinkidel

Kui soovid omandada ainult kutset, on õpiaeg 1 aasta. Koos keskhariduse omandamisega aga kuni 3 aastat.

Helista ja küsi lisa: telefon 636 0119, e-mail kool(at)tlmk.ee

Metallitööde kutseoskused algavad Tallinna kesklinnast!

******************************

Rohkem infot vastuvõtu kohta: Sisseastujale